Basset hound

Basset hond jest, choć może nie wygląda, rasa psów należąca do gatunku psów gończych i posokowców, trzeba jednak zaznaczyć, że jest to podsekcja krótko nożna, typ jamnikowaty. To da nam, bowiem lepsze wyobrażenie gatunku. Bassety to potomkowie, nieistniejącego już francuskiego gatunku basseta d’Artois oraz basseta artesein normand, były to psy małe o dość ciężkie. Opisywana rasa powstała we Francji i jest dość stara, bo z końca XVI wieku. Przypuszcza się też, że mogły one powstać przez mutację w rasie bloodhound, sugeruje to kształt głowy oraz ostrość węchu. Taka mutacja miałaby spowodować u zwierząt karłowatość. Co najmniej od początku XIX wieku, gatunek jest wykorzystywany podczas myśliwskich łowów, nie na duże zwierzęta, ale raczej na zające, króliki, czy bażanty. Z powodu swojej powolności przydają się oczywiście tylko pieszym myśliwym. Bassety są niskie, ich wysokość waha się od 33 do 38 centymetrów, a przy tym stosunkowo ciężkie, bo mogą ważyć nawet trzydzieści kilka kilogramów. Kończyny piesków są krótkie, ale mają mocne kości oraz niezwykle umięśnione, zwłaszcza tylne łapy. W postawie stojącej zwierzęta mocno opierają się o podłoże. Na głowie, która zwęża się w kierunku kufy, zwłaszcza w okolicach oczu i czoła mogą występować niewielkie ilości zmarszczek, zaś skóra na głowie tworzy fałdy, więc jest stosunkowo luźna. Oczy basseta powinny być ciemno, lub jasnobrązowe, o kształcie zbliżonym do rombu. Uszy natomiast są nisko osadzone, długie, delikatne i aksamitne, gdy się je naciągnie, mogą sięgać nawet czubka nosa. Tułów u tej rasy jest długi i głęboki. Ogon zaś, mocny u nasady, stosunkowo długi i zwężający się ku końcowi. Mocno umięśniony, w czasie ruchu wznosi się ku górze, noszony jest szablasto, nie może być ani pionowy, ani też zakręcony. Co do szaty, włos jest niezbyt cienki, ale krótki i zwarty. Umaszczenia są przeróżne. Przeważającą cechą charakteru psów jest ich upór. Są to zwierzęta samowolne oraz niezależne, bardzo niechętnie stosują się do wszelkich poleceń i jeśli już je spełniają to bardzo opieszale. Wychowanie, więc wymaga przede wszystkim konsekwencji i cierpliwości właściciela. Mimo małej energiczności, podobnej zdolności uczenia się oraz reaktywności emocjonalnej, bassety to bardzo towarzyskie stworzenia. Można, więc podsumować, że to psy stworzone do pracy z ludźmi, ale działające niezależnie i instynktownie. Trzeba też zapewnić im odpowiednią ilość rozrywki, w przeciwnym przypadku gotowe są zniszczyć wszystko, co znajdzie się w zasięgu ich łap i zębów.